L’Ajuntament de la Seu aprova inicialment el Pla de Millora del Centre Històric.

18 05 2011

NOTÍCIA DE PREMSA (Font: Ràdio Seu, 17 maig 2011)

La Junta de Govern Local va aprovar ahir inicialment, i per unanimitat, el Pla de Millora del Centre Històric. Ara s’obre un període d’exposició pública que anirà fins a finals del mes de juliol. Durant aquest període es podran presentar al·legacions.

Al mateix temps, es va aprovar també, per unanimitat, un conveni amb l’empresa propietària de la parcel·la coneguda com Cal Rovelló, on s’hi marquen les condicions de construcció adaptades a les previsions del Pla de Millora en el conjunt del Carrer Major. Cal recordar que l’element discordant era l’alçada reguladora, i ara amb la signatura d’aquest conveni s’arriba a un acord que permetrà una correcta integració en l’entorn. També cal destacar que el conveni recull l’obligatorietat per part de la propietat de finalitzar l’edifici en un període màxim de tres anys.

La previsió d’aprovació definitiva d’aquest Pla de Millora del Centre Històric es preveu per el primer semestre de l’any vinent. Amb aquesta aprovació, l’Ajuntament de la Seu podrà presentar-se a les convocatòries tant del Pla de Barris com d’Àrees de Rehabilitació Integral.

SOBRE AQUEST TEMA: teniu informació ampliada a la web de l’ajuntament.

i també en aquest PDF.