El CFC ensenya tècniques per millorar la gestió dels boscos

30 06 2011

NOTÍCIA DE PREMSA (Font: Viure als Pirineus, 29 juny 2011)

Una trentena d’alumnes han après tècniques per mesurar superfícies forestals de manera ràpida i eficient, amb el mínim de recursos econòmics. Es tracta d’unes eines anomenades d’estimació pericial que, segons el tècnic del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, Pau Vericat, permeten tenir més informació sobre els boscos, de més qualitat i a un cost més baix que les tècniques que s’empren habitualment.

Segons Vericat, les eines convencionals impliquen la mesura individual dels arbres i això suposa més feina alhora de processar totes les dades. Les noves tècniques, que es duen a terme sobre el terreny, permeten millorar i abaratir la gestió forestal. Els espais forestals suposen més del 60% de la superfície total de Catalunya. Segons el tècnic de l’Àrea de Gestió Forestal Sostenible del CTFC, Pau Vericat, “els boscos són la gran infraestructura del país”.

Actualment, la planificació de les prop de 2.000.000 d’hectàrees de superfície forestal de Catalunya es realitza mitjançant instruments convencionals. Segons Vericat, són tècniques poc eficients que suposen un cost molt elevat. Per aquest motiu, el CTFC ha organitzat una jornada pràctica sobre unes noves eines, anomenades d’avaluació del recurs forestal i tècniques d’estimació pericial, que permeten més eficiència i un cost més reduït.

Segons ha explicat Vericat, es tracta d’unes eines que es basen en la delimitació acurada de les finques i que es recolzen en instruments d’estimació pericial que es fan sobre el terreny. El tècnic del CTFC ha explicat que les noves eines permeten una millora del cost i una gran precisió en l’inventari forestal.

Aquestes tècniques, segons Vericat, són bàsiques per a la millora de la gestió forestal. Un fet que beneficia el manteniment dels boscos i els fa més resistents davant de possibles incendis. A banda, el tècnic del CTFC també ha explicat que una bona gestió forestal permet que els boscos siguin més productius i puguin ser capaços de generar productes com la fusta o els bolets.

Les eines que s’han ensenyat aquest dimarts al CTFC són abastament emprades a gran part d’Europa però, segons explica Vericat, encara s’utilitzen poc a Catalunya. Tot i això, el tècnic del CTFC ha explicat que en un futur proper és preveu que les instruccions de redacció dels instruments de planificació forestal a Catalunya ja contemplin aquestes tècniques.

La iniciativa d’aquest dimarts s’ha desenvolupat en el marc del Pla Operatiu del Pacte Territorial de les Terres de Lleida 2010-2011 a través del Projecte Impuls Treball.

Trasllat de l’Escola de Capacitació Agrària Eqüestre a l’Alt Urgell.

30 06 2011

NOTÍCIA DE PREMSA (Font: Viure als Pirineus, 28 juny 2011)

El Govern ha aprovat aquest dimarts el tancament de l’Escola de Capacitació Agrària Eqüestre de l’Hospitalet del Llobregat i el trasllat de la seva activitat a l’Escola de Capacitació Agrària del Pirineu, a la Seu d’Urgell, com a mesura de racionalització de l’organització.

El trasllat es farà efectiu a partir del proper 1 de juliol i permetrà donar continuïtat a la tasca formativa agrària especialitzada en l’àmbit eqüestre que desenvolupa el centre.

El tancament està motivat perquè el Ministeri de Foment, propietari de la finca on està situada l’Escola, ha venut els terrenys al Consorci per a la Reforma de la Gran Via de l’Hospitalet. Davant d’això el Govern ha aprovat traslladar la formació eqüestre que s’impartia en aquest centre a la Seu d’Urgell en tractar-se de “l’opció més idònia des d’un punt de vista estratègic, econòmic, d’infraestructura i de servei”.

El centre de l’Hospitalet forma part de la xarxa de catorze escoles i centres de capacitació agrària de les quals disposa el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural arreu de Catalunya. Imparteixen cicles formatius de grau mitjà i superior i formació contínua per a joves que es volen incorporar a l’activitat agrària i agroalimentària. També ofereixen formació contínua per a professionals del món agrari.