Dues cases andorranes més incloses a l’inventari de patrimoni cultural d’Andorra.

15 03 2011
.
NOTÍCIA DE PREMSA (Font: Diari d’Andorra, 9 març 2011)
.
Cal Pal de la Cortinada i cal Ribot d’Engordany s’han afegit l’Inventari general del patrimoni cultural d’Andorra, segons publica el Butlletí Oficial. El BOPA també ha publicat els decrets pels quals es declara el Fons bibliogràfic de Casa Rossell i el de la Casa-Museu d’Areny-Plandolit com bé moble d’interès cultural.

El BOPA recorda que qualsevol modificació que es pretengui fer en un bé immoble o en una part d’un bé immoble inventariat ha de ser comunicada pel promotor al ministeri titular de la cultura abans de sol·licitar la llicència urbanística corresponent. L’edicte també contempla que es pot interposar un recurs de reposició davant del Govern en el termini màxim de tretze dies hàbils a comptar de l’endemà de ser publicat.

Anuncis

Accions

Informació
%d bloggers like this: