El govern andorrà aprova un reglament per regular les activitats arqueològiques i paleontològiques.

6 01 2011

NOTÍCIA DE PREMSA (Font: El Periòdic d’Andorra, 23 desembre 2010)

 

24122010excavacions
L’excavació medieval a la Margineda. Foto: TONY LARA
El Govern ha aprovat el Reglament d’activitats arqueològiques i paleontològiques que té l’objectiu de regular la recerca en aquest àmbit, assegurar-ne la conservació i la protecció, i garantir-ne la difusió. El Reglament d’activitats arqueològiques i paleontològiques entrarà en vigor 15 dies després de la seva publicació al BOPA, que es va fer efectiva aquest dimecres 22 de desembre.
Les funcions bàsiques se centren en la definició i la coordinació de la gestió i la protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. També vol afavorir el desenvolupament d’una política preventiva en aquests àmbits i garantir-ne l’execució correcta. El nou reglament vol ser una eina per impulsar la investigació i la difusió científica arqueològica i paleontològica a Andorra.

El Govern explica que fins a l’aprovació del Reglament, els tècnics arqueòlegs han gestionat el patrimoni arqueològic des dels principis i els criteris científics propis de la disciplina. L’entrada en vigor de Llei 9/2003, del patrimoni cultural d’Andorra, i la ratificación per part del Govern de determinats convenis internacionals com la Carta internacional per la gestió del patrimoni mundial, cultural i natural de la Unesco de París de 1972 (ratificat per Andorra el 1990) i el Conveni europeu per la gestió del patrimoni arqueològic de La Valetta de 1992 (ratificat per Andorra el 1998) feien necessària l’elaboració i l’aprovació d’un reglament per normar i procedir a les activitats arqueològiques i paleontològiques a Andorra.

El Reglament està estructurat en tres capítols: Disposicions generals, Activitats arqueològiques i paleontològiques i Règim sancionador. El primer capítol tracta els objectius del document, qüestions de definició relatives a l’activitat arqueològica i paleontològica, la gestió de l’arqueologia i la paleontologia, la tipologia i les motivacions de les intervencions, o els requisits per poder sol·licitar-les i dur-les a terme. El segon se centra precisament en la tramitació i la resolució de les sol·licituds d’autorització d’intervenció, en el desenvolupament de les intervencions i dels informes i memòries científics derivats, en les obligacions de la direcció de les intervencions i en la capacitat inspectora del Govern d’Andorra mitjançant el ministeri titular de la cultura. Per últim, el tercer capítol tracta les infraccions i el règim sancionador.

Anuncis

Accions

Informació
%d bloggers like this: