El Grup de Recerca de la Cerdanya edita el tercer número de la revista Querol.

15 12 2010

NOTÍCIA DE PREMSA (Font: Viure als Pirineus, 14 desembre 2010)

El Grup de Recerca de Cerdanya (GRC) té com un dels seus projectes més destacats la confecció de material gratuït, en format PDF i lliurement consultable per internet. Per aquest motiu presenten una nova iniciativa en aquest sentit, que ve a complementar la revista científica del GRC, la revista Ker. Es tracta d’una nova revista en format electrònic que s’anomena QUEROL.

Fotografia relacionada amb la imatge Portada de la revista Querol.

El nom, òbviament, correspon al riu cerdà que serveix en part de divisòria entre l’Alta i la Baixa Cerdanya, o si ho preferiu, de frontera entre els estats espanyol i francès a la Cerdanya -la ratlla- una frontera artificiosa que arran de l’entrada a la Unió Europea, ha començat a deixar de tenir la poderosa influència que tenia d’antuvi.

QUEROL vol ser una revista cultural, d’ampli espectre, que parlarà de moltes coses relacionades (o no) amb la Cerdanya i el Pirineu. En aquest tercer presenta articles d’opinió, de música, de cinema, de llibres o de patrimoni, per posar uns quants exemples. Des del Grup de Recerca de la Cerdanya es pretén que sigui una revista oberta a tothom, on qui vulgui participar tingui les portes obertes i que sigui una alenada de aire fresc per la cultura de la nostra comarca, molts cops massa tancada en si mateixa i que sovint es mira massa el melic.

Per tant, també volen que sigui una porta oberta al món. En aquest sentit, no només les temàtiques, sinó el format PDF consultable lliurement i a tot hora des d’internet, ho faran possible. No és només que els costos d’una publicació electrònica siguin molt menors que els d’una publicació en paper. Des del Grup de Recerca pensen que el futur va per aquí i volen ser capdavanters en aquesta nova tendència.

La revista tindrà una periodicitat trimestral i serà un complement cultural i d’opinió de la ja existent KER, que es de periodicitat semestral i de caràcter més científic. Esperem que aquesta nova iniciativa del GRC i dels seus col·laboradors us satisfaci i en pugueu gaudir. Podeu trobar el tercer número de la revista Querol a la següent adreça d’internet: http://recercacerdanya.org/querol/querol-3.pdf.

Anuncis

Accions

Informació
%d bloggers like this: