L’Alt Urgell ja té més de 100 monuments declarats com a BCIL.

26 10 2010

NOTA DE PREMSA (Font: Consell Comarcal, 22 octubre 2010)

L’Alt Urgell ha superat el centenar d’elements declarats con a béns culturals d’interès local (BCIL), després que l’últim ple del Consell Comarcal aprovés aquesta catalogació per a dotze monuments de diversos municipis. Ara mateix, la comarca té 110 elements declarats com a BCIL.

D’acord amb el que estableix l’article 17 de la Llei 9/1993 de Patrimoni Cultural Català, els consells comarcals són els ens competents en la declaració de béns d’interès local situats en municipis de menys de 5.000 habitants. En aquest sentit, cal destacar que 17 dels 18 municipis de la comarca que estan per sota d’aquesta xifra de població -tots menys el de la Seu- tenen elements patrimonials declarats BCIL. El que falta, que és Organyà, ja té incoada l’ermita de Santa Fe, la declaració de la qual s’aprovarà previsiblement abans no acabi l’any 2010.

La major part de les declaracions de BCIL han estat sol•licitades pels ajuntaments i la resta, pel Bisbat d’Urgell. A partir que el Consell Comarcal rep la demanda, el tècnic de Patrimoni Cultural elabora un informe, que es tramet al propietari de l’immoble i, si no hi presenta al•legacions, passa a l’aprovació del plenari, l’acord del qual es notifica posteriorment a totes les parts. La notificació es fa arribar també al Departament de Cultura de la Generalitat per a la seva inclusió en el catàleg de béns culturals de Catalunya.

La immensa majoria dels elements declarats com a BCIL són esglésies. En un nombre molt menor, hi ha també ponts i molins. Alguns dels béns culturals singulars que han estat declarats són la central tèrmica d’Adrall, el carrer Clos de Vilamitjana, el Laberint Màgic de Pont de Bar i l’anomenat Rètol de Fígols, el qual es va poder desxifrar en gran part com a conseqüència de la seva declaració com a BCIL.

Les declaracions de béns culturals d’interès local es van iniciar a l’Alt Urgell l’any 2000. El primer element declarat va ser l’església-collegiata de Santa Maria de Castellbò, mentre que el BCIL més recent és el de l’església de Sant Serni d’Arfa. En aquests moments, els serveis de Patrimoni Cultural del Consell Comarcal tenen incoats tretze elements patrimonials més, l’aprovació dels quals és previst que es produeixi en el pròxim ple, el mes de desembre.

Tanmateix, el compromís del Consell Comarcal amb el patrimoni cultural no s’ha limitat a l’elaboració dels informes i a l’aprovació dels BCIL, sinó que s’ha implicat a fons en la gestió, la col•laboració i l’assessorament als ajuntaments a l’hora de tramitar les sol•licituds d’ajuts per a la restauració d’una part important dels monuments declarats. Tot i no disposar de competències ni de recursos econòmics per a aquestes actuacions, l’ens comarcal ha aconseguit vehicular subvencions provinents de fons europeus i d’altres administracions.

Anuncis

Accions

Informació
%d bloggers like this: