Impulsen la recuperació de la fortalesa ibèrica dels Vilars d’Arbeca.

14 10 2010

NOTÍCIA DE PREMSA (Font: Diari Segre, 14 octubre 2010)

El conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Joaquim Llena, acompanyat del director general de Desenvolupament Rural, Jordi Bertran, ha presidit aquest dijous l’acte de signatura dels convenis del Programa Pilot 2009 de Desenvolupament Rural Sostenible entre el DAR i el municipi d’Arbeca. L’objectiu del conveni és impulsar la recuperació de la fortalesa ibèrica dels Vilars, l’arranjament de l’itinerari de la visita i la musealització del Jaciment”. La inversió total és de 332.496 euros, i es finança amb fons del MARM i del DAR.

L’objectiu principal és l’arranjament de l’itinerari de la visita i la musealització del jaciment, és a dir, marcar un itinerari coherent per la visita i poder fer la circumval·lació completa per l’interior. En aquest projecte d’obra, es posarà en exposició l’interior de la fortalesa, i la bona presentació dels talussos del fossat en les zones nord i oest d’acord a la cota d’ús. També es preveu la recuperació de les pedres del camp frisi que varen aparèixer malmeses en les últimes intervencions, i la consolidació de la corona de la cisterna.

Les actuacions consisteixen en la construcció d’un pont passarel·la per a l’accés a la ciutadella, la pavimentació del camí interior, tall del testimoni per la banda nord prèvia excavació arqueològica per completar el recorregut. La construcció de diferents plataformes (que salven petits desnivells) complementen l’actuació per fer visible als visitants totes les zones ja restaurades.

La intervenció de consolidació més nova en aquest projecte és la consolidació de les parts toves del fossat perimetral, mantenir la secció dels talussos que emmarquen unes basses de la part oest, evitant les esquerdes dels talussos per les escorrenties de l’aigua de la pluja en un sòl d’argila, i a més es protegeix el relleu d’aquestes construccions de recollida d’aigua. Se segueix amb la consolidació d’una part de l’escarpa interior annexa a la porta nord, i es consolida la part superior de la cisterna. El termini per a la realització i justificació de les obres serà, com a màxim, el 30 de juny de 2011.


Accions

Informació
%d bloggers like this: