el Ministeri de Cultura del Govern d’Andorra llança una “Operació Patrimoni”.

14 10 2010

NOTÍCIA DE PREMSA (Font: Periòdic d’Andorra, 13 octubre 2010)

El ministeri de Cultura obre avui i amb caràcter d’urgència una convocatòria d’ajuts per a la conservació, restauració, manteniment i millora del patrimoni cultural que repartirà entre els seus beneficiaris un total de 300.000 euros durant el bienni 2010-2011. Les bases per optar a la concessió d’ajust es publiquen avui al Butlletí oficial, i preveuen d’entrada tres modalitats, segons es demani un ajut per a la conservació i restauració de béns documentals, béns mobles o béns immobles. En tots tres casos el requisit imprescindible per optar a la subvenció és que el document o bé formi part del patrimoni cultural. En el cas dels béns documentals, la convocatòria la gestiona l’Àrea d’Arxius, té com a objecte «la subvenció en l’execució de treballs de restauració i descripció de documents d’arxiu i fons documentals públics i provats», i es podran sol·licitar ajuts per valor d’entre 1.000 i 40.000 euros.

Els projectes referents als béns mobles els gestionarà l’Àrea de protecció del patrimoni moble, i també concedirà ajuts d’entre 1.000 i 40.000 euros. Finalment, els projectes per a la restauració, rehabilitació, consolidació d’estructures, sostres, cobertes, forjats, paraments i façanes podran optar a ajust d’entre 3.000 i 100.000 euros, gestionats per l’Àrea de protecció del patrimoni immoble. Segons les bases, tots els projectes hauran d’estar firmats per «professionals acreditats», s’hauran de basar en «principis científics, criteris tècnics, i no podran haver estat iniciats amb anterioritat a l’atorgament de la subvenció.» Com ja s’ha dit, la convocatòria té el caràcter d’urgència i el termini per presentar sol·licituds –al servei de Tràmits– finalitza el 29 d’octubre.

Anuncis

Accions

Informació
%d bloggers like this: