L’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell rep una sèrie de negatius sobre la central tèrmica d’Adrall.

6 10 2010

NOTÍCIA DE PREMSA (Font: Ràdio Seu, 6 octubre 2010)

Els ciutadans suïssos Alois i Heidi Feltrin han fet donació a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell d’un conjunt de negatius fotogràfics realitzats per Alois Feltrin (pare) durant la segona meitat de la dècada de 1920. Alois Feltrin va ser enginyer de la central tèrmica d’Adrall i, en l’exercici d’aquest càrrec, va realitzar algunes fotografies de les instal•lacions i dels voltants.

Alois i Heidi Feltrin

El fill de Feldrin ha lliurat a l’Arxiu Comarcal un total de 15 negatius en placa de vidre i en plàstic, acompanyats d’altra documentació complementària referent a les obres de les mines i la central d’Adrall i a la trajectòria professional del seu pare. Les fotografies s’han conservat a la residència familiar de Suïssa fins a l’actualitat. L’any 2008 una publicació periòdica de la Seu d’Urgell va publicar una carta del senyor Feltrin, que va permetre iniciar el contacte amb la família fins a l’ingrés d’aquesta documentació a l’Arxiu.

Des de l’Arxiu Comarcal es valora especialment la singularitat d’aquest fons i s’agraeix l’interès i la predisposició dels senyors Alois i Heidi Feltrin per cedir aquest patrimoni a la comarca a fi que els investigadors i ciutadans interessats puguin tenir-hi accés i puguin aprofundir en el coneixement d’un episodi destacat, però alhora força desconegut, de la nostra història.

una de les imatges  cedides.

Anuncis

Accions

Informació
%d bloggers like this: