Finalitza la restauració del Retaule d’Erts.

14 09 2010

NOTA DE PREMSA (Font: Unitat de Conservació i Restauració. Àrea de Protecció del Patrimoni Moble i Museus
Departament de Patrimoni Cultural, 13 setembre 2010)

Els tècnics de conservació i restauració del Departament de Patrimoni han donat per acabats els treballs de restauració del retaule de Sant Romà d’Erts, que s’han fet in situ a la mateixa església.

El retaule presentava nombrosos aixecaments i pèrdues de capa pictòrica, així com brutícia superficial. Les pèrdues havien deixat visible la capa de preparació blanca del retaule, i aquest fet pertorbava la lectura estètica de l’obra.

Els treballs de restauració, tal com s’havia previst, han consistit en la neteja superficial de l’obra, la fixació dels aixecaments pictòrics amb un adhesiu sintètic, la reintegració pictòrica del conjunt i la protecció de la superfície amb una resina sintètica. Cal dir que els treballs han durat més temps del previst a causa dels nombrosos microaixecaments de pel.lícula pictòrica que eren poc visibles durant la inspecció ocular, però que s’han anat detectant durant els treballs de restauració. Les peces escultòriques exemptes van ser traslladades als tallers de restauració del Patrimoni Cultural, on han estat restaurades per una tercera tècnica.

El retaule dedicat a sant Romà, datat del s. XVIII i atribuït a l’anomenat Mestre de Sant Romà d’Erts per l’equip d’investigadors d’art modern de la Universitat de Girona, es compon d’un bancal, una predel.la, dos cossos dividits en tres carrers verticals i una cimera. El retaule combina l’escultura (en relleu i exempta) amb la pintura, i l’estructura compartimentada està regida per columnes d’ordre salomònic.

La predel.la presenta escenes pictòriques de la vida de sant Romà, així com imatges de sant Antoni de Pàdua, sant Francesc Xavier i el Crist Eucarístic. Al primer pis, la fornícula de l’esquerra l’ocupa sant Joan Evangelista, i la de la dreta sant Marc. Al centre trobem la representació del sant titular. Al segon pis trobem una imatge de la Immaculada a la fornícula central, flanquejada per les figures de la Verge i l’arcàngel del grup de l’Anunciació.

La Unitat de Conservació i Restauració del Departament de Patrimoni Cultural preveu, com a properes tasques importants, continuar amb la restauració del retaule de la Mare de Déu del Roser de l’església parroquial d’Ordino i dur a terme el pla de manteniment de béns restaurats, actuació anyal que consisteix a fer una inspecció acurada en els béns mobles restaurats els darrers vint anys, per tal de comprovar-ne l’estat i fer, si escau, petites intervencions de manteniment.

Anuncis

Accions

Informació
%d bloggers like this: