Ordino cataloga 80 construccions vinculades a activitats agropastorals.

3 09 2010
NOTÍCIA DE PREMSA (Font: Alba Doral pel Diari d’Andorra, 2 setembre 2010)
El comú d’Ordino ha inventariat una vuitantena de construccions tradicionals al seu territori, vinculades a l’activitat agropastoral a l’alta muntanya.

Algunes s’estima que tenen entre 4.000 i 5.000 anys d’antiguitat i en l’estudi que se n’està fent està previst que intervingui un equip d’investigadors del CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique).

Sergi Riba, cap del departament d’Agricultura i Medi Ambient del comú ordinenc, de qui va partir la proposta, ha treballat al llarg de la temporada estiuenca   en la realització d’aquest inventari “Que s’ampliarà, segurament,  ja que aquesta part de la feina s’allargarà probablement fins a final d’any; però sense que la relació final canviï sensiblement”, estima Riba.

Potser s’arribarà a un centenar de construccions lligades a l’activitat ramadera ancestral catalogades. Elements que van des de parets de pedra seca fins a ter­renys on hi havia cabanes, tanques, pletes, orris. Alguns de molt visibles, com els que hi ha a la coma del Forat, a Arcalís.

Conjunts d’interès
L’autor de l’inventari ha detectat tres àrees principals on s’apleguen bona part de les construccions. El primer conjunt està entre la coma del Forat i el port de Rat. La segona zona d’interès és la de Comís Vell. I la tercera, la vall de Rialp i Sorteny. Tot i que hi ha més zones, com la d’Encodina. Totes interrelacionades, ja que l’explotació ramadera ha estat transhumant.
Riba ha anat compaginant les seves tasques professionals com a gestor de medi ambient amb les  necessàries per avançar en aquest inventari. “Em queden alguns indrets per visitar, però ja hi ha molta feina enllestida per als científics”, apunta. També admet que probablement s’ha deixat alguns punts d’interès que es podran anar afegint: “Com més busquem, més trobarem.”
Després del treball de camp, no obstant això, realitzarà una cartografia vinculada amb una mini base de dades que inclourà una descripció de cadascun dels jaciments detectats.
“El que vol el comú és conèixer exactament què hi ha i quin interès té tot plegat”, indica l’autor de l’inventari. Un cop determinats aquests aspectes, serà més fàcil establir què i com s’ha de con-servar.
Tot i que per concretar-ho es necessita la participació dels científics. Que l’explotació ramadera en la zona hagi estat molt vinculada històricament a l’àrea pirinenca francesa ha donat lloc  que el comú decidís posar-se en contacte amb un equip d’arqueòlegs del CNRS. Sota el paraigua de l’àrea de Patrimoni Cultural del Govern andorrà.
La profunditat dels estudis que es portin a terme dependrà de dues variables. La primera, que els investigadors determinin que existeix interès, un cop realitzin una primera visita de camp. “Jo crec que sí –aventura Riba–, perquè s’hi troben restes d’entre 4.000 i 5.000 anys d’antiguitat.”
A l’hora de concretar per on s’haurà de començar a fer els estudis, Riba es mostra partidari de fer-ho per Rialp o l’àrea del Comís Vell. Però els criteris poden variar.
La segona variable serà el pressupost que s’hi destini: “Hem de pensar que els estudis arqueològics necessiten una inversió important, amb assajos, datacions, mostreigs, anàlisis pol·líniques, etcètera”, que s’han de planificar amb cura i que seran tan exhaustius com permeti el pressupost que s’hi destini, fet que delimitarà així mateix la durada final de tota la recerca.
De totes maneres, confia Riba, segurament s’arribarà a algun “acord a mitjà termini que permeti avançar el projecte, perquè és important conèixer el patrimoni i no aixafar-lo, perquè en zones on no es digui que s’ha de protegir podria arribar a desaparèixer”.

Rendibilitat turística
El següent aspecte per estudiar serà si se’n pot treure una rendibilitat de tipus turístic. Amb propostes a imatge d’altres ja existents a la parròquia, com la ruta Verdaguer. En aquest cas, Riba proposa una ruta a la qual anomena Vall dels orris, probablement frontererera.

Anuncis

Accions

Informació
%d bloggers like this: