Escaldes busca la manera de preservar la memòria del passebre vivent.

19 08 2010

NOTÍCIA DE PREMSA (Font: J.A.G. pel Diari d’Andorra, 11 agost 2010)

Convoquen un concurs nacional per a trobar “una eina que permeti difondre el record”

Les persones interessades a participar en aquest concurs, que és d’àmbit nacional, ja poden retirar el plec de bases al comú escaldenc. L’objecte del concurs manifesta que es vol “proporcionar al comú d’Escaldes una eina que li permeti difondre el record del Pessebre Vivent, com a element clau del patrimoni immaterial andorrà”.
La corporació és “conscient que el pessebre vivent no podrà ser mai més tal com va ser: ni per l’entorn, ni per la història, ni per la gent”.
No obstant això, diu al plec de bases, “hi ha moltes maneres de preservar-lo en la memòria dels ciutadans que el van viure i de difondre’l a les noves generacions perquè en coneguin la significació”. D’aquesta manera el concurs està “obert a totes les possibilitats i formats”.

Capital de la cultura catalana

El projecte que surti d’aquest concurs serà clau en el marc de la capitalitat de la cultura catalana el 2011, com ja va avançar el Dairi dies enrere. Les bases expliquen que, durant la capitalitat, l’apartat dedicat a l’herència, és a dir, a la recuperació, entre altres, del patrimoni, “hi tindrà un paper molt destacat”.
En conseqüècia, “el comú vol recuperar el que ha estat el pessebre vivent, els seus creadors i totes les generacions de ciutadans de la parròquia que el van fer possible”.
El primer pessebre es va inaugurar el 1955, durant les festes de Nadal. Es tractava d’un muntatge escenificat del qual es van fer representacions fins al començament dels anys 1960. “El seu exemple es va anar difonent de mica en mica en diverses localitats de Catalunya. Per a Andor­ra, va ser el precursor del turisme de compres”, recorden en les bases.
Pel que fa a les qüestions pràctiques del concurs, les bases estipulen que els licitadors han d’elaborar, plasmar, idear i, en definitiva, proposar una representació adequada de tot el que va significar el Pessebre Vivent d’Engordany per als habitats de la parròquia. El format és lliure i pot ser presentat en qualsevol suport.
La mesa de contractació tindrà en compte la creativitat, l’originalitat, l’aspecte educatiu, la factibilitat, l’accessibilitat, l’impacte i el cost. En tots els casos el sostre econòmic aproximat que es pot destinar per posar en pràctica la proposta és de 15.000 euros. El termini de lliurament de les propostes finalitza el dia 29 de setembre del 2010, a les 17 hores 15 minuts.
La documentació que cal lliurar inclou un sobre amb detalls d’identificació i adminstratius. En un altre sobre caldrà adjuntar-hi la proposta artística i econòmica.

en podeu trobar més informaciço aquí.

Anuncis

Accions

Informació
%d bloggers like this: