Els ajuts del Govern andorrà fan créixer els arxius privats.

19 08 2010

NOTICIA DE PREMSA (Joan Antoni Guerrero per al Diari d’Andorra, 16 agost 2010)


Una imatge de les instal·lacions de l’Arxiu Nacional. (F.G)

Ja fa uns anys que l’Arxiu Nacional d’Andorra (ANA) va llançar una campanya per a la recerca de fons de documentació familiars que poguessin ser restaurats i conservats com a font d’informació històrica.
Des d’aleshores, segons explica la responsable de l’ANA, Cinta Pujal, els ajuts governamentals a la restauració de documents antics han fet que s’hagi estimulat la creació d’arxius en cases particulars. “Normalment –diu Pujal– són poc voluminosos, però cada vegada més estan entrant en la línia de les subvencions per a la restauració del patrimoni documental i això el que ha fet és que cada vegada són més els particulars que s’han arreglat el seu propi arxiu a casa”.
Aquesta línia d’ajuts que es va posar en marxa anys enrere implica no tan sols que s’atorga ajuda financera per tal de poder sufragar el cost que suposi la reparació dels documents, sinó també la possibilitat de disposar d’un assessorament especialitzat que contribueixi a crear les condicions més idònies per a la salvaguarda de la documentació que pot resultar d’interès en un sentit històric.
“Se’ls ajuda una mica a fer aquesta feina de restauració i conservació i així tenen els fons degudament conservats a casa; d’altra banda també hi ha la possibilitat que l’ANA accepti aquests fons, que generalment són més petits, i es poden dipositar aquí”. Els privats disposen de la supervisió i tutela d’empreses externes que s’encarreguen d’assumir aquest control.
Els arxius familiars a Andorra tenen la característica de ser fons documentals que no han patit una gran dispersió i s’han pogut consevar de manera que no es perd el fil conductor. El fet de ser un país on no s’han produït conflictes bèl·lics també ha contribuït al manteniment dels documents familiars en unitat.
Pel que fa a les ajudes econòmiques per a la conservació i restauració de patrimoni documental privat, Pujal comenta que aquest any no hi ha hagut convocatòria atès que no hi ha hagut inversió pública i els diners que es destinen a atorgar aquests ajuts públics provenen del 0,5 per cent sobre el total d’aquesta inversió.

Dies enrere l’ANA va alertar de la situació de manca d’espai en la qual treballa. En aquests moments, l’acumulació de documents supera el quilòmetre lineal (és la mesura amb què treballa el món de l’arxivística) i ja no pot assumir més fons a no ser que sigui una urgència extrema, ha assenyalat Pujal.

Anuncis

Accions

Informació
%d bloggers like this: