Nous Entorns de Protecció a Andorra.

2 08 2010

NOTÍCIA DE PREMSA (font: El Diari d’Andorra, 29 juliol 2010)

La protecció dels monuments nacionals avança. Ahir es feia un nou pas endavant amb la publicació, al BOPA, del decret que marca els límits de l’entorn de protecció de la Casa Rull i de l’església de Sant Joan de Sispony, a la Massana, i que, al mateix temps, estableix els criteris arquitectònics i urbanístics que s’hauran de tenir en compte en aquella àrea a partir d’ara.

El mateix decret s’acompanya d’un missatge dirigit directament al comú massanenc, a qui el ministeri de Cultura insta “a adaptar al més aviat possible la planificació urbanística de la parròquia als criteris” que defineix el decret, on es recorda que l’entorn de protecció d’un bé immoble d’interès cultural “no és el resultat d’una decisió aleatòria i arbitrària”, sinó que és el resultat d’una “decisió fonamentada en criteris científics i tècnics”.
L’entorn de protecció que s’ha definit és únic per als dos béns i, segons el decret, això és així perquè “és obvi que l’església de Sant Joan i la Casa Rull comparteixen el mateix context geogràfic, cultural i fins i tot històric”, de manera que “formen part indissociable del poble de Sispony i contribueixen, més enllà dels seus propis valors, a enriquir el significat i la història del conjunt arquitectònic i urbà”.

PRESUMPCIÓ ARQUEOLÒGICA.
El decret publicat ahir especifica que s’han definit fins a tres espais de “presumpció arqueològica” amb la finalitat de poder-hi exercir “un control específic de cara a la presència, a la superfície o al subsòl, de possibles restes de la intervenció humana en el passat”.
El Govern ha marcat també instruccions a l’hora de portar a terme qualsevol projecte de construcció o rehabilitació que impliquin qualsevol modificació del terreny natural. En aquest sentit, els desmunts i els terraplens s’han de limitar “al mínim necessari”.
Sobre els “vials i xarxes diverses”, el text del decret diu que “la xarxa viària contribueix a la qualitat de l’entorn” i es demana que “es conservin, es mantinguin i es posin en valor els camins existents en el traçat actual i en el caràcter natural i rural (terra, acotaments sinuosos, empedrats)”.

L’entorn s’ha dividit en tres zones; la primera, anomenada d’acompanyament, es considera sensible i s’hi inclouen les cases que integren el nucli urbà del poble de Sispony més els terrenys immediats de la costa on es recolzen. “La Casa Rull formava part d’aquesta comunitat i l’església de Sant Joan és l’expressió al culte religiós dels habitants de la comunitat”, diu el decret, que estableix “el manteniment i la preservació de les característiques rurals i naturals originals de la zona”. La segona zona és també referida com a zona sensible en el decret, on apareix subdividida en dues seccions. En aquesta segona zona s’han de protegir els valors naturals i rurals existents per mantenir i conservar les característiques actuals i no s’hi pot construir. Finalment, hi ha una tercera zona, anomenada d’influència. L’àrea comprèn el vessant de la muntanya per sota de la terrassa on se situa el poble.

INCLOUEN LA CASA BLANCA DE SEGUDET, A L’INVENTARI GENERAL DEL PATRIMONI
La Casa Blanca de Segudet (Ordino), amb les eres i el colomer, ha estat inclosa a l’inventari general del patrimoni cultural d’Andorra, va informar ahir el Govern. La construcció constitueix un dels exemplars més rellevants de l’arquitectura vernacular del Principat, per la seva antiguitat, el grau d’autenticitat amb què s’ha conservat i els elements decoratius de què disposa tant a l’exterior com a l’interior.

La casa pairal està acompanyada d’un colomer, dues eres i altres coberts organitzats a l’entorn d’un pati. L’habitatge pròpiament dit és un edifici de planta rectangular, dues crugies i coberta a dos vessants amb un ràfec suportat per tornapuntes decorades. La façana principal, orientada al sud-oest, està arrebossada –d’aquí el nom de la casa– i destaca per la decoració que emmarca les finestres amb un enlluït blanc dibuixant creus per sobre dels marcs.

A l’interior, la casa s’estructura en una planta baixa, un pis i un cap de casa. S’hi troba una sèrie d’elements de gran valor: els festejadors a la cara interior de les finestres, típics de les cases antigues, l’escala de dos trams amb la fusteria totalment decorada amb motius propis de l’art popular, la pica de pedra amb la llinda també decorada, traces de pintura mural, i la cuina de caixa que és l’únic exemplar de cuina d’aquest tipus.

per a m´s informació sobre la Casa Blanca de Segudet podeu entrar a la web del Govern andorrà.

Anuncis

Accions

Informació
%d bloggers like this: